Thời hạn nộp đơn đã qua.

Nếu bạn đã gửi thành công đơn đăng ký trực tuyến trước thời hạn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận trong hộp thư đến của bạn khi gửi. Nếu bạn không nhận được email xác nhận trong hộp thư đến của mình, vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn.

Do khối lượng lớn các ứng dụng thời gian xử lý lâu hơn dự kiến. Nếu chúng tôi cần bất kỳ thông tin bổ sung nào cho đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ được liên hệ. Nếu bạn nhận được bất kỳ câu hỏi nào về W-9 của mình, vui lòng liên hệ với tổ chức được chỉ định đã gửi email cho bạn. Tất cả các khoản tài trợ sẽ được xử lý không muộn hơn ngày 30 tháng 11. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn.

Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ childcare@sdfoundation.org hoặc để lại tin nhắn thoại cho chúng tôi và cung cấp tên hoặc số giấy phép của bạn.

Childcare outside arts and crafts
Childcare building tower

Giới thiệu về Chương Trình Trợ Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em

Vào ngày 4/8, Hội đồng Giám sát của Hạt San Diego đã nhất trí bỏ phiếu để giải ngân 25 triệu đô-la tiền tài trợ trong Đạo luật CARES cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đủ điều kiện tại Hạt San Diego.

Để giải ngân số tiền này, Hạt đã hợp tác với Quỹ San Diego, YMCA của Hạt San Diego và Hiệp hội Phát triển Trẻ em để quản lý quy trình nộp đơn, xác minh và trợ cấp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Câu hỏi thường gặp nhất

Chương trình Trợ cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em là gì?

Để hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em ở Quận San Dieogo trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các gia đình tại địa phương trong suốt đại dịch COVID-19, Quỹ San Diego, YMCA của Quận San Diego và Hiệp hội Phát triển Trẻ em đã phát động chương trình trợ cấp trị giá 25 triệu đô la để hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Ai đủ điều kiện để xin trợ cấp?

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Phải tuân thủ tỷ lệ bắt buộc giữa trẻ em và nhân viên của Tiểu bang California
 • Phải nằm trong ranh giới địa lý của Hạt San Diego
 • Phải tự xác nhận trên đơn xin trợ cấp rằng tất cả các khoản trợ cấp được giải ngân sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích được
  xác định trong tiêu chí đủ điều kiện nhận trợ cấp, bao gồm hỗ trợ nhân viên, vật tư, hỗ trợ thế chấp và thuê nhà, phục hồi hoạt động
  kinh doanh và cải thiện vốn cho các khu vực ngoài trời
 • Phải có giấy phép dịch vụ chăm sóc trẻ em hợp lệ do Tiểu bang California cấp, Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng hoặc cung cấp bản
  khai thông tin kinh doanh nếu được miễn giấy phép
 • Phải mở cửa doanh nghiệp tại thời điểm nộp đơn hoặc dự định mở cửa doanh nghiệp trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn

Số tiền trợ cấp mà một nhà cung cấp có thể nhận được là bao nhiêu?

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đủ điều kiện có thể nộp đơn xin hỗ trợ cho nhân viên, vật tư, hỗ trợ thế chấp và thuê nhà,
phục hồi hoạt động kinh doanh và cải thiện vốn cho các khu vực ngoài trời.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho những gia đình lớn (được cấp giấy phép chăm sóc tối đa 14 trẻ em) sẽ đủ điều kiện nhận tối đa $3.500 và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho những gia đình nhỏ (được cấp giấy phép chăm sóc tối đa 8 trẻ em) sẽ đủ điều kiện nhận tối đa $2.750.

Các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép, có hợp đồng phi chính phủ sẽ đủ điều kiện nhận tối đa $175 cho mỗi em, dựa trên hạn mức của giấy phép cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Được Chính phủ tài trợ một phần theo hợp đồng (ví dụ: CSPP, CCTR, Khởi đầu Thuận lợi), các trung tâm chăm sóc trẻ em được cấp phép sẽ đủ điều kiện nhận tối đa $175 cho mỗi trẻ không được trợ cấp, không vượt quá hạn mức theo giấy phép.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nhóm được miễn giấy phép, có hợp đồng phi chính phủ, chẳng hạn như hội trại ngày hè, các
chương trình giải trí về hội trại và câu lạc bộ thanh thiếu niên cộng đồng như Câu lạc bộ Nam và Nữ của Greater San Diego, trong đó phục vụ trẻ đi học dưới 12 tuổi sẽ đủ điều kiện nhận tối đa $100 cho mỗi em.

Số tiền 25 triệu đô la đến từ nguồn nào?

Số tiền 25 triệu đô la này được cung cấp thông qua nguồn tài trợ của Đạo luật CARES của liên bang và đã được Hội đồng Giám sát của Quận San Diego chấp thuận cho mục đích này.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về chương trình này ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về Chương trình Trợ cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Quận San Diego tại SDFoundation.org/ChildcareGrants.

Liệu thông tin có sẵn bằng các ngôn ngữ khác không?

Có, khi truy cập SDFoundation.org/ChildcareGrants, các cá nhân có tùy chọn xem trang chương trình tài trợ bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Creole của Haiti, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt. Nếu ngôn ngữ không có sẵn, chúng tôi khuyến khích người truy cập sử dụng công cụ Google Dịch ở cuối trang web.

Tôi là phụ huynh hoặc thành viên trong gia đình cần giúp đỡ, tôi có thể nộp đơn xin không?

Không. Chương trình trợ cấp này là dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có trụ sở tại Quận San Diego, đây là các nhà cung cấp được cấp phép hoặc một tổ chức chính thức ở Tiểu bang California. Nếu bạn là phụ huynh đang cần sự hỗ trợ cho việc chăm sóc trẻ em, vui lòng liên hệ với YMCA của Quận San Diego theo số 1-800-481-2151.

Làm thế nào để một nhà cung cấp có thể đăng ký?

Đơn đăng ký sẽ có sẵn trực tuyến bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 lúc 9 giờ sáng và các nhà cung cấp sẽ có 6 ngày để gửi đơn đăng ký. Các nhà cung cấp có thể đăng ký trực tuyến từ máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn. Bạn cũng có thể gửi đơn đăng ký bằng văn bản qua email đến childcare@sdfoundation.org hoặc gửi đến 2508 Historic Decatur Rd., Suite # 200, San Diego, CA 92106. Các đơn đăng ký được gửi qua thư phải được đóng dấu bưu điện trước Thứ Hai, ngày 21 tháng 9. Để tải xuống đơn xin giấy, hãy truy cập SDFoundation.org/ChildcareGrants. Do sự chậm trễ trong việc gửi thư gần đây, chúng tôi khuyến khích tất cả các ứng viên nộp đơn trực tuyến.

Tôi là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc tôi có liên kết với một nhà cung cấp, nhưng tôi không chắc liệu mình có đủ điều kiện để đăng ký hay không. Tôi có thể nói chuyện với ai về những điều này?

Đối với các câu hỏi về tính đủ điều kiện, đơn đăng ký hoặc về chính chương trình tài trợ này, vui lòng gửi email đến childcare@sdfoundation.org và nhóm của chúng tôi sẽ kết nối bạn với người thích hợp để trả lời câu hỏi cụ thể của bạn. Đối với tất cả các yêu cầu khẩn cấp, vui lòng gọi (619) 814-1389.

Các chi phí hợp lệ cho các khoản trợ cấp này là gì?

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thể đăng ký hỗ trợ về nhân sự, vật tư, hỗ trợ thế chấp và cho thuê, khả năng phục hồi kinh doanh và cải thiện vốn cho các khu vực ngoài trời và khả năng phục hồi kinh doanh. Khả năng phục hồi kinh doanh là khả năng một tổ chức có được nhằm nhanh chóng thích ứng với sự gián đoạn trong khi duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và bảo vệ con người, tài sản và tài sản thương hiệu tổng thể.

Chương trình hợp đồng được chính phủ tài trợ một phần là gì?

Nếu quý vị có hợp đồng CSPP cho 50 trẻ em và đồng thời phục vụ 20 trẻ em khác được phụ huynh chi trả riêng, quý vị sẽ nhập ‘50’ vào câu hỏi trong đơn đăng ký liên quan đến số lượng trẻ em được trợ cấp hiện đang được tài trợ.

Bao lâu thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ nhận được trợ cấp?

Số tiền sẽ được giải ngân thông qua chuyển khoản điện tử hoặc séc trước ngày 30/11/2020.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thể liên hệ childcare@sdfoundation.org hoặc (619) 814-1389.

Tính đủ điều kiện

Các chương trình của khu học chánh có đủ điều kiện để đăng ký không?

Các chương trình của khu học chánh do Bộ Giáo dục (DOE) tài trợ không đủ điều kiện để đăng ký Chương trình Trợ cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em. Vui lòng xem đơn đăng ký mẫu đầy đủ trên trang web.

Tôi phục vụ trong Chương trình Thanh toán cho Giáo dục tương đương, tôi có đủ điều kiện không?

Có, bạn có đủ điều kiện.

Tôi là nhà cung cấp dịch vụ được miễn giấy phép cho gia đình / bạn bè / hàng xóm. Tôi có đủ điều kiện để nộp đơn không?

Không. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép cho gia đình, bạn bè và hàng xóm không đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này.

Các Trung tâm Phát triển Trẻ em Quân đội có đủ điều kiện không?

Các Trung tâm Phát triển Chăm sóc Trẻ em Gia đình Quân đội và các trung tâm chăm sóc trẻ em nhận hỗ trợ về phí thông qua Quân đội đều đủ điều kiện, miễn là bản thân trung tâm đó đều đang không được chính phủ tài trợ. Các Trung tâm Phát triển Chăm sóc Trẻ em Quân đội tại cơ sở đều không đủ điều kiện.

Nếu tôi đã nhận được hỗ trợ bằng tiền từ một chương trình khác của chính phủ (ví dụ như PPP) hoặc một khoản trợ cấp khác từ Quỹ San Diego, liệu tôi cũng có thể đăng ký chương trình này không?

Có, nếu bạn đã nhận được hỗ trợ tiền tệ khác, bạn vẫn có thể đăng ký khoản trợ cấp này.

Nếu tôi đã gửi đơn đăng ký của mình qua thư, tôi có được thông báo khi đơn đăng ký nhận được không?

Khi chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký của bạn và nhập đơn vào hệ thống, bạn sẽ nhận được thông báo bằng email được gửi đến địa chỉ email bạn đã cung cấp trên đơn đăng ký của mình. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ email trên đơn đăng ký giấy của mình, hệ thống sẽ không thể tạo phản hồi bằng email.

Sẽ ra sao nếu tôi ở ngoài địa phận Quận San Diego?

Khoản trợ cấp này chỉ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có trụ sở, hoạt động hoặc được cấp phép tại Quận San Diego.

Nếu tôi đã nộp đơn trước thời hạn ban đầu thì tôi có thể / tôi có nên nộp đơn trong lần gia hạn mới này không?

Không. Nếu bạn đã nộp đơn xin trợ cấp này, đừng đăng ký lại. Các ứng dụng trùng lặp sẽ không được chấp nhận. Nếu bạn có thắc mắc về đơn đăng ký đã gửi ban đầu, bạn có thể liên hệ với người quản lý hồ sơ của mình hoặc đến childcare@sdfoundation.org.

Hỗ trợ đăng ký

Khi nào tôi cần gửi đơn xin bằng giấy của mình qua đường bưu điện?

Đối với đơn xin bằng giấy gửi qua đường bưu điện, tất cả các hồ sơ có dấu bưu điện chậm nhất là vào hạn nộp đơn đăng ký ngày 4 tháng 9 đều sẽ được nhập vào hệ thống để xử lý. Người nộp đơn được khuyến khích gửi đơn đăng ký bằng giấy càng sớm càng tốt. Nếu có thể, chúng tôi khuyến khích những người nộp đơn sử dụng đơn đăng ký trực tuyến.

Đơn đăng ký thực tế sẽ sử dụng những ngôn ngữ nào? Nếu tôi cần hỗ trợ, liệu có ai đó trợ giúp tôi bằng ngôn ngữ tôi cần không?

Đơn đăng ký có sẵn bằng các ngôn ngữ sau được liệt kê trên trang web: tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Pháp Creole, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Tôi sẽ cần trả lời những kiểu câu hỏi nào trong đơn đăng ký?

Vui lòng xem đường dẫn trên trang web sẽ đưa bạn đến đơn đăng ký mẫu mà bạn có thể xem trước.

Tôi sẽ cần nộp đơn như thế nào? Và tôi có cần tải lên tài liệu không?

Đối với các tổ chức có Giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Hợp lệ:
Bạn sẽ cần số Giấy phép Chăm sóc Trẻ em và năng lực giấy phép (có ghi trên Giấy phép Chăm sóc Trẻ em của bạn) và nếu chương trình của bạn được tài trợ một phần bởi CSPP, CCTR hoặc Head Start, bạn sẽ cần cung cấp số lượng trẻ em được trợ cấp hiện đang được tài trợ bởi bất kỳ chương trình nào trong số trên.

Đối với các tổ chức được Miễn Giấy phép:
Bạn sẽ cần số pháp nhân kinh doanh hoặc Số nhận dạng nhà tuyển dụng (EIN) và công suất đăng ký tối đa mỗi ngày.

Bạn không cần tải lên tài liệu cho cả hai kiểu tổ chức này.

Số chủ thể kinh doanh và Số Đăng ký Kinh doanh (EIN) là gì?

Số chủ thể kinh doanh được tổng thư ký Bang California cấp cho tất cả các công ty ở California: https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/cbs-search-tips/.

Số đăng ký kinh doanh (EIN) là mã số nhận dạng được Sở Thuế Vụ (IRS) cấp cho các chủ thể kinh doanh.

Liệu có các câu hỏi về tình trạng công dân trong đơn xin trợ cấp không?

Tư cách công dân không phải là một câu hỏi trong đơn đăng ký. Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, các nhà cung cấp phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Phải tuân thủ tỷ lệ bắt buộc giữa trẻ em và nhân viên của Tiểu bang California
 • Phải nằm trong ranh giới địa lý của Quận San Diego
 • Phải tự chứng nhận trong đơn xin trợ cấp của mình rằng toàn bộ số tiền trợ cấp được trích ra sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích như được xác định trong các tiêu chí đủ điều kiện nhận trợ cấp
 • Phải có giấy phép vận hành dịch vụ chăm sóc trẻ em hợp lệ (hoặc cung cấp bản tuyên bố về thông tin của doanh nghiệp nếu được miễn giấy phép.)

Tôi có cần cung cấp bằng chứng về tình trạng khó khăn không?

Không, chúng tôi không yêu cầu bằng chứng về tình trạng khó khăn trong quá trình nộp đơn.

Tôi nên chọn ai làm người liên hệ cho đơn đăng ký này?

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho gia đình được cấp phép, thông tin liên hệ, họ tên, phải khớp với tên trên giấy phép chăm sóc trẻ em của bạn. Nếu bạn là trung tâm đã được cấp phép hoặc nhà cung cấp được miễn giấy phép có đủ điều kiện, hãy thêm thông tin liên hệ của người điền đơn.

Tôi sẽ được thông báo về trạng thái đơn đăng ký của mình bằng cách nào?

Tất cả những người nộp đơn đều có thể kiểm tra cổng Care Connect của họ để biết các cập nhật về trạng thái đơn đăng ký (trạng thái được liệt kê trong tab “Nguồn lực”). Chúng tôi cũng sẽ gửi một bản xác nhận về trạng thái chấp thuận hoặc từ chối đến từng người nộp đơn theo địa chỉ gửi thư được cung cấp trên đơn đăng ký.

Tôi là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho nhiều trẻ em hơn những gì được nêu trong giấy phép của tôi vì COVID. Tôi có ghi năng lực lớn hơn này trên đơn đăng ký không?

Số tiền tài trợ sẽ chỉ dựa trên năng lực được ghi trên giấy phép của bạn.

Những gì được coi là một chương trình “chính phủ ký hợp đồng”?

Chương trình do chính phủ ký hợp đồng hoặc một phần của chính phủ ký hợp đồng là nếu bạn đang chăm sóc trẻ em được trợ cấp thông qua các chương trình của chính phủ như HeadStart, CSPP hoặc CCTR. Trẻ em thuộc Chương trình Thanh toán Thay thế (AP) KHÔNG được chính phủ trợ cấp cho các mục đích của khoản trợ cấp này.

Chương trình Trợ cấp

Nguồn trợ cấp sẽ được phân bổ như thế nào?

Các đơn đăng ký trợ cấp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều đơn đăng ký hơn số tiền chúng tôi có sẵn, do đó, chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp gửi đơn đăng ký của họ càng sớm càng tốt.

Tôi có phải hoàn trả khoản trợ cấp này không? Tôi có cần phải trả thuế cho khoản trợ cấp này không?

Bạn sẽ không cần phải trả lại khoản trợ cấp, vì đây không phải là một khoản vay. Thuế sẽ không được khấu trừ khỏi khoản trợ cấp của bạn trước khi được gửi đến cho bạn, nhưng khoản trợ cấp này sẽ được báo cáo cho Sở Thuế vụ (IRS). Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp sẽ nhận được biểu mẫu 1099.

Nếu tôi được chấp thuận cho khoản trợ cấp này, thì khi nào tôi nhận được tiền?

Số tiền trợ cấp sẽ được chuyển đến cho bạn thông qua chuyển khoản điện tử hoặc séc chậm nhất là vào ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Đối tác Cộng đồng